Klaudia Kurasińska-Kciuk

Klaudia Kurasińska-Kciuk

email: klaudia.kurasinska-kciuk@tak.opole.pl

#nauczyciel wspomagający

#przedszkole

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim ze specjalnością animacja kultury oraz edytorstwo multimedialne. Ukończyła również studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz oligofrenopedagogikę z terapią pedagogiczną.

Praca z dziećmi jest dla niej niewyczerpalnym źródłem satysfakcji. Zawsze pozytywnie nastawiona do świata, gotowa do działania oraz otwarta na nowe możliwości. Interesuje ją arteterapia, psychologia oraz zgłębianie metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W wolnych chwilach podróżuje, poznaje piękno świata oraz bogactwo odmiennych kultur. Uwielbia muzykę, długie wędrówki po górach oraz fotografię krajobrazową.

 

← Powrót