Język hiszpański

Język hiszpański

„Hola, hola! Cómo estás?” 🙋‍♂️ – tym zwrotem Pan Francisco wita nasze przedszkolaki na cotygodniowych zajęciach z języka hiszpańskiego. 🇪🇸

Poprzez urozmaiconą i dynamiczną formę zajęć, liczne zabawy oraz wspólne śpiewanie dzieci uczą się nie tylko hiszpańskiego, ale nabywają umiejętności społeczne, rozwijają zdolności motoryczne i poznawcze, uczą się prawidłowej wymowy, wykształcają zdolność logicznego myślenia oraz przełamują barierę językową.☺️