Język angielski

Język angielski

Cena: wliczone w koszt czesnego

Na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu dzieci uczą się nowych słów oraz zwrotów z życia codziennego z wykorzystaniem metody CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) dotyczącej zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.