Język angielski klasa 6a

Język angielski klasa 6a

Jak powszechnie wiadomo, dzięki metodom aktywizującym zapamiętujemy najwięcej, przecież najlepiej i najwięcej uczymy się przez to, co sami robimy. Metoda stacji dydaktycznych, zwana inaczej „metodą z przygodami”, umożliwia dzieciom zdobycie wiedzy przez doświadczenie. Metoda stacji ma wiele zalet. Największą z nich jest zaangażowanie i aktywność wszystkich uczniów. Przygotowane pomoce dydaktyczne pobudzają wiele kanałów przyswajania wiedzy. Ćwiczone są też różne sprawności: czytanie ze zrozumieniem, mówienie, pisanie i słuchanie. Dziś klasa 6a pracowała na stacjach podczas zajęć języka angielskiego. Na każdej stacji uczniowie mieli wykonać inne zadanie, m.in. obejrzeć filmik i ułożyć fragmenty opowiadania w odpowiedniej kolejności, do podanych pytań znaleźć odpowiedź ukrytą w kodzie QR, przeprowadzić wywiad z czterema osobami z klasy. Za poprawne wykonanie zadań stacyjnych uczniowie otrzymywali jedną cyfrę, dzięki której ułożony został kod do gry dydaktycznej KAHOOT. Takie lekcje lubią nasi uczniowie.