Język angielski

Język angielski

Na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu dzieci uczą się nowych słów oraz zwrotów z życia codziennego z wykorzystaniem metody CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) dotyczącej zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Zagadnienia wprowadzane są w oparciu o dostępne piosenki 🎵 oraz karty pracy 🖐️🖌️ udostępniane przez nauczyciela.

We wrześniu i w październiku dzieci poznały słownictwo związane z aktualną porą roku, 🍁 jedzeniem 🍽️🥦 oraz zwierzętami. 🐿️