Jesienne aktywności i poszukiwanie głoski „M”

Jesienne aktywności i poszukiwanie głoski „M”

Jesienna pogoda bywa kapryśna, 🍁☔🌤️ ale w naszym przedszkolu nawet w takie dni jest wesoło! 😄 Kiedy pada deszcz, 🌧️ dzieci doskonalą sprawność swoich rączek 🖐️ malując, wydzierając, wycinając… ✍️🎨✂️ Nie zapominamy też o reszcie ciała, ⛹️ do wszelkich zabaw sensorycznych wykorzystujemy zebrane dary jesieni. Zgromadzone przybory gimnastyczne pomagają nam udoskonalać sprawność fizyczną. 🤸‍♀️⚽🏓🎳

Chętnie wybieramy się na spacery, aby podziwiać piękno zmieniającego się jesienią krajobrazu. 🐌🌿🍄 Takie wycieczki to doskonała lekcja przyrody a także okazja do radosnej zabawy. 🍂🔍🦔 Wykorzystując metodę glottodydaktyki nasze bystrzaki doskonale bawiły się poznając głoskę „M”, „m” jak mama, 👱‍♀️ muchomor, 🍄 mysz. 🐁 Dzieci wykonywały ćwiczenia artykulacyjne, 🗣️🔠 doskonaliły umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.👂 Przy pomocy kasztanów doskonaliły umiejętności matematyczne, rozwijały logiczne myślenie oraz nabywały umiejętności pracy zespołowej. 👨‍👧‍👦👥 To był bardzo owocny tydzień! 😊