Jesienna ścieżka sensoryczna

Jesienna ścieżka sensoryczna

Grupa Pszczółki w minionym tygodniu uczestniczyła w zabawach sensorycznych. Ćwiczenia te miały za zadanie dostarczyć różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów oraz poszerzyć świat doznań dziecka. Ścieżka sensoryczna pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową, która jest potrzebna do prawidłowego poznawania świata przez dziecko. Na naszą ścieżkę sensoryczną składały się pola z różnymi rodzajami nawierzchni, były to m.in.: żołędzie, kasztany, groch, gałązki, szyszki, kukurydza.

Ścieżka sensoryczna usprawnia motorykę dużą, równowagę i koordynację ruchową, stymuluje receptory znajdujące się w stopach, pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową. Spacerowanie taką ścieżką rozwija nie tylko zmysł dotyku, dzięki kolorom stymulowany jest także wzrok, a wydające różne dźwięki faktury pobudzają słuch. W minionym tygodniu nasze przedszkolaki wykonywały ćwiczenia lewopółkulowe – jest to grupa ćwiczeń koncentrująca się przede wszystkim na stymulowaniu lewej półkuli mózgu, która analizuje, przetwarza, porządkuje sekwencyjnie, wykrywa relacje, a to wszystko ma ogromny wpływ na: mowę, czytanie, pisanie i funkcje intelektualne. Przedszkolaki doskonaliły również umiejętności matematyczne, zdolność współpracy oraz wykonywały prace plastyczne.