Jakie czynniki warunkują twoje zdrowie?

Jakie czynniki warunkują twoje zdrowie?

Jak według Ciebie wygląda procentowy udział czynników warunkujących zdrowie? – Warto wiedzieć.

Jak podaje WHO…

Faktyczny udział poszczególnych czynników:

– geny 16%

– środowisko naturalne, pracy i otoczenie społeczne 21%

– jakość opieki zdrowotnej 10%

– styl życia 53%.

Link do wykorzystanego zdjęcia:

https://pl.freepik.com/…/ilustracja-zdrowego-stylu-zycia_29…