Jak uczyć o objętości? Tylko przez doświadczenia!

Jak uczyć o objętości? Tylko przez doświadczenia!

Dzieci najłatwiej i najszybciej uczą się przez samodzielne doświadczanie. 🙂 Klasa 1b dowiedziała się, czym jest objętość i za pomocą jakiej jednostki ją zapisujemy. Następnie uczniowie rozwiązywali zadania w oparciu o przelewanie płynów, obliczając ilość litrów.