Jak powstaje książka?

Jak powstaje książka?

Promyczki ☀️ ostatnie dni poświeciły na zdobywanie wiedzy o książkach. 📚📖 Jak przystało na „mądre głowy” 🦉💡wiedzy tej poszukiwały samodzielnie, uczestnicząc w różnorodnych aktywnościach. ✍️🧏

Przedszkolaki zgłębiały zagadnienia związane z książkami, rozwijały swoje zainteresowania czytelnicze, dowiedziały się̨ jak powstaje książka, jak należy dbać́ o książki by dłużej nam służyły oraz kształtowały umiejętność prawidłowego budowania zdań.

W naszej sali powstała mała księgarnia, 📗📙📘📕 dzięki której dzieci doskonaliły umiejętności matematyczne podczas zabawy w kupowanie książek. 💵📖