Jak korzystać ze słownika? – Klasa 3a wie! :)

Jak korzystać ze słownika? – Klasa 3a wie! :)

Nawet najwspanialsi mówcy oraz najwięksi znawcy języka czasami sięgają do różnych słowników, by zyskać pewność, że słowo, którym się posłużą, lub jego forma są właściwe.

Uczniowie klasy 3a na lekcji języka polskiego poznawali różnorodne rodzaje słowników. Doskonalili umiejętność wyszukiwania informacji w słownikach językowych i specjalistycznych. Mieli za zadanie odnaleźć przydzielone definicje wyrażeń językowych. Wyszukiwali znaczenia związków frazeologicznych, wskazywali synonimy, sprawdzali pisownię słów z trudnościami ortograficznymi, a przy tym wszystkim byli bardzo ciekawi i chętni do wyszukiwania kolejnych wyrazów i ich znaczeń!