HejtStop / Mowa Nienawiści

HejtStop / Mowa Nienawiści

HejtStop  

Akcji HejtStop / Mowa Nienawiści towarzyszą warsztaty realizowane w szkołach, podczas których młodzież mierzy się z problemem hejterstwa, dyskutuje o jego przyczynach i sposobach zapobiegania. Organizatorzy akcji odwiedzili również nasze gimnazjum.

W polskich miastach pełno jest nienawistnych, rasistowskich napisów i symboli na murach i elewacjach budynków. Celem akcji HejtStop jest walka z rasizmem, antysemityzmem, homofobią oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się w przestrzeni publicznej. Inicjatorzy HejtStop działają dwutorowo. Z jednej strony zgłaszają „hejty” do odpowiednich służb, a z drugiej angażują mieszkańców w swoją kampanię i – z ich pomocą – zamalowują wulgarne i obraźliwe treści.

Podczas warsztatów nasi uczniowie robili ćwiczenia dotyczące tożsamości. Rozróżnione zostały tożsamość pierwotna i wtórna. Potem było ćwiczenie z równości szans, które zahaczało o tematykę stereotypów i co za nimi idzie uprzedzeń, aż do zachowań dyskryminujących. Podczas ćwiczenia uczniowie usiedli w dwóch rzędach, które przypominały autobus. Każdy z nich miał za zadanie trafić kulką papieru do miski, która leżała przed nimi. Okazało się, że Ci którzy siedzieli obok miski i mieli teoretycznie najłatwiejsze zadanie, nie zawsze trafiali. A sztuka ta udawała się niektórym uczniom z ostatnich rzędów. Uczniowie zobaczyli, że nie zawsze to, co nam się wydaje, jest zgodne ze stanem faktycznym.

Następnie młodzież wypisała znane im określenia, negatywne stereotypy na temat grup, wobec których często się je stosuje. Podczas wspólnej dyskusji wyszło, że nie zawsze są one prawdziwe.

Ostatecznie przyszedł czas na poruszenie zagadnienia Mowy Nienawiści. Prowadząca warsztat pytała o przykłady i możliwość reagowania, a także przeciwdziałania MN.

Celem warsztatów było uwrażliwienie młodzieży i pokazanie, że wszyscy są ludźmi i zasługują na szacunek. Na koniec zajęć, chętni mogli odbijać na koszulkach szablony, a niektóre osoby projektowały wycinały swoje własne.