grupa Biedronki

grupa Biedronki

W zeszłym tygodniu Biedronki poprzez liczne gry i zabawy rozwijały pamięć wzrokową i słuchową, kształtowały umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, powtarzania prostych struktur rytmicznych oraz kształtowały orientację przestrzenną.

Dzieci podejmowały również liczne ćwiczenia ruchowe, manualne oraz graficzne. Biedronki kształtowały sprawność fizyczną poprzez zajęcia ruchowe i taneczne, które są świetnym sposobem na rozładowanie nadmiaru energii.