Gra w dwa ognie na języku polskim!

Gra w dwa ognie na języku polskim!

Ruch jest niezwykle potrzebny do rozwoju mózgu. Dzięki temu uczniowie chętniej i z większym zainteresowaniem przyswajają wiedzę.

Uczniowie klasy 3a podczas lekcji języka polskiego grali w dwa ognie. Każdy „zbity” uczestnik mógł zostać uratowany przez grupę, wystarczyło jedynie prawidłowo odpowiedzieć na pytania związane z tematem lekcji, czyli wyrazami bliskoznacznymi przeciwstawnymi oraz rodziną wyrazów.