Glottodywanik

Glottodywanik

W Szkole TAK najmłodsze dzieci uczą się czytać za pomocą glottodywanika. Ćwiczą rozpoznawanie samogłosek, spółgłosek oraz analizę fonemową. Dywanik doskonale sprawdza się również podczas zajęć matematycznych. Skąd znamy glottodywanik Nasi nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej niedawno ukończyli kurs glottodydaktyki i zyskali uprawnienia do uczenia tą metodą.

Glottodydaktyka to system edukacyjny, który rewolucjonizuje podejście do nauki pisania, czytania i liczenia w Polsce. Zdaniem jego twórcy – prof. Rocławskiego – tradycyjna ścieżka nauki pisania i czytania jest słabo dostosowana do możliwości dziecka. Jednym z czynników, który o tym świadczy, jest wzrastająca liczba orzeczeń o dysleksji.

W zamian prof. Rocławski proponuje rozwiązanie, które jest oparte na podążaniu za dzieckiem, wykorzystaniu jego naturalnych predyspozycji do uczenia się i zanurzeniu w języku polskim już od 3. roku życia poprzez odpowiednio przygotowane zabawy i wykorzystanie specjalnych pomocy naukowych.

To tak w bardzo dużym uproszczeniu, bo glottodydaktyka jest bardzo kompleksowa, rozbudowana i poparta wieloma badaniami naukowymi prowadzonymi od lat 70-tych ubiegłego wieku. Trochę więcej o glottodydaktyce: https://goo.gl/5NbEzr.