Glottodydaktyka w szkole

Glottodydaktyka w szkole

BINGO! Brzmi znajomo? To gra, w której gracze na wydrukowanej papierowej planszy z liczbami zakreślają liczby wylosowane przez prowadzącego. Klasa 1a miała okazję wziąć udział w podobnej rozgrywce, wykorzystując do tego litery znajdujące się na klockach Logo. Pozwoliło to zwrócić uwagę uczniów na prawidłową wymowę oraz rozpoznawanie głosek, a jednocześnie sprawiło im wiele frajdy. Niezbędne jest, aby nauczyciel (i inne osoby dorosłe uczące dziecko) prawidłowo wymawiały wszystkie głoski w izolacji, np; głoskę: “s”, “m”, czy “w” bez zbędnego dodawania głoski “y”, aby nie powstały mylące głoski “sy”, “my”, “wy”. Niepoprawne wymawianie głosek wprowadza dziecko w błąd i rodzi zagrożenie, że dziecko będzie pisało zamiast “kot”- “kyoty” lub zamiast “pas” – “pyasy”. Przy złym “wybrzmiewaniu” głosek, istnieje niebezpieczeństwo, że w miejscach, gdzie głoska „y” będzie konieczna, dzieci będą ją pomijały w zapisie, np: uznają, że słowo “ryby” – składa się z trzech głosek: ry-b-y zamiast czterech. Niby drobiazgi, a tak istotne dla prawidłowej nauki czytania i pisania naszych pociech.