Glottodydaktyka w klasie 2B

Glottodydaktyka w klasie 2B

Na zajęciach prowadzonych metodą glottodydaktyki dzieci szukają, sprawdzają, doświadczają, a na końcu same odkrywają reguły ortograficzne. Metoda ta nie eksponuje braków wiedzy czy pomyłek, podąża za rozwojem dziecka, daje dzieciom poczucie sprawczości oraz sukcesu.