Nowoczesna edukacja

Nowoczesna edukacja

Edukacja przez doświadczenie

Zrobiłem i zrozumiałem” powiedział Konfucjusz 2500 lat temu wskazując na wyższość aktywnej formy zdobywania wiedzy, nad formami biernymi: słuchaniem i oglądaniem. To edukacja, która wymaga dużego wysiłku i solidnych przygotowań ze strony prowadzącego oraz dobrego zaplecza ze strony szkoły. U nas aktywne formy doskonale się sprawdzają, nie tylko na zajęciach dotyczących nauk przyrodniczych.

Interdyscyplinarność

Nauka przedmiotowa polegająca na zdobywaniu informacji po kawałku i w oderwaniu od siebie, utrudnia ich zapamiętywanie. Takim informacjom często brakuje kontekstu, czyli pewnej logicznej struktury połączeń, w ramach której informacje są przekształcane w wiedzę. Podział na przedmioty nie pomaga też młodym ludziom w uzyskaniu całościowego obrazu świata, z jego globalnymi procesami i trudnymi do rozwiązania problemami. Tymczasem to nasza młodzież będzie musiał się z nimi w przyszłości zmagać. Dlatego postanowiliśmy wstąpić na drogę coraz bardziej blokowej organizacji nauczania, korelowania wiedzy z różnych dziedzin naukowych i odchodzenia od szczegółowego podziału na przedmioty.

Neurodydaktyka

Jak to się dzieje, że w pewnych okolicznościach uczymy się niemal bezwiednie, a czasami przyswajanie nowych informacji przychodzi nam z dużym trudem. Wiemy już całkiem sporo o tym, jak pomóc naszemu mózgowi, by uczył się wydajnie i efektywnie. Elementy tej wiedzy stosujemy z powodzeniem na naszych lekcjach.

Trening kreatywności

Kreatywności można się uczyć – to nie dla wszystkich oczywiste stwierdzenie leży u podstaw każdego treningu twórczości. Uczymy dzieciaki technik, dzięki którym łatwiej im dochodzić do kreatywnych rozwiązań. Uczymy też w taki sposób, by dzieciaki swojej wrodzonej kreatywności nie zatraciły. Od lat bierzemy udział w międzynarodowym konkursie kreatywności dla dzieci „Odyseja Umysłu”. I mamy na swym koncie duże sukcesy.

Grywalizacja

To jeden z wielu trendów edukacyjnych zwiększających zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy. Polega on na zastosowaniu mechanizmów, które można spotkać w grach (fabularnych i komputerowych) do działań, które nie mają z grami nic wspólnego. W efekcie zyskujemy silną motywację uczniów do pokonywania kolejnych poziomów konkurencji, którzy niejako przy okazji zdobywają wiedzę, potrzebną do odnoszenia sukcesów w grze. Regularnie wykorzystujemy te zasady przy okazji organizowania przez nas gier terenowych (np. Rajd Niepodległości) oraz podczas zajęć z robotyki, gdzie drużyny rywalizują ze sobą w konkursach na najsprawniej wykonujące zadane czynności roboty.

Rozwój kompetencji społecznych

Łatwa w weryfikacji wiedza stanowi jedynie część kompetencji, z jakimi młody człowiek opuszcza szkołę. Pozostałe kompetencje mają nie mniejsze znaczenie w osiągnięciu dojrzałości, ale są znacznie trudniejsze w weryfikacji, dlatego nazywa się je umiejętnościami miękkimi. Formuła, wedle której pomyślana jest nasza edukacja, uwzględnia ten aspekt rozwoju młodego człowieka. Zagadnienia, na które kładziemy silny nacisk w ramach naszego systemu edukacji to: współpraca, komunikatywność, asertywność, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów.

Przedmioty przyszłości

Nieustannie analizujemy użyteczność i aktualność wiedzy, którą chcemy się dzielić z naszymi uczniami. W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii wprowadzamy nowe przedmioty, dzięki którym nasi uczniowie dowiadują się, że komputer służy nie tylko do rozrywki. Uczymy programowania w różnych środowiskach stworzonych do celów edukacyjnych i dopasowanych do możliwości naszych uczniów. Konstruujemy roboty, układy scalone, projektujemy graficznie. Zwracamy szczególną uwagę na użyteczność tworzonych wspólnie z dzieciakami rozwiązań. Traktujemy technologię interdyscyplinarnie i nigdy jako cel sam w sobie.

Szkoła w chmurze

Od jakiegoś czasu funkcjonujemy w ramach systemu G Suite dla Szkół i Uczelni (wcześniej Google Apps dla Edukacji), który umożliwia realizację idei „szkoły w chmurze”. Każdy uczeń posiada własne konto, w ramach którego możliwe jest używanie dobrze zabezpieczonej poczty internetowej (tylko w ramach szkoły), przestrzeni dyskowej, aplikacji do edycji tekstu, grafiki i zdjęć, arkusza kalkulacyjnego oraz prostych narzędzi do tworzenia stron internetowych i blogów. Ponadto nasi nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z aplikacji Google Classroom, dzięki której realizacja idei odwróconej klasy (ang. flipped classroom) staje się prosta, jak nigdy dotąd.

E-dziennik

Korzystamy z dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan. To rozwiązanie bardzo ułatwia nam komunikację na linii: szkoła – rodzic – uczeń. Dane rejestrowane przez nauczycieli, takie jak: tematy zrealizowanych lekcji, wpisy dotyczące obecności oraz oceny i uwagi są natychmiast po ich wprowadzeniu dostępne dla rodziców i uczniów. Dziennik wspiera również stosowanie założeń oceniania kształtującego. To dzięki zawartej w takiej ocenie informacji uczeń i jego rodzice wiedzą nad jakimi zagadnieniami powinni jeszcze popracować w domu. Wszystkie te informacje dostępne również na urządzeniach mobilnych. Wystarczy pobrać aplikację Dzienniczek+ (dla rodziców i uczniów) lub Lekcja+ (dla nauczycieli) dostępną na platformach Windows i Android.

Nowoczesne pracownie komputerowe

Nasi uczniowie pracują w nowoczesnych pracowniach komputerowych opartych na urządzeniach klasy miniPC z systemem operacyjnym Windows 10. Pracownie są zarządzane za pomocą aplikacji eKlasa, dzięki któremu nauczyciel ma kontrolę nad tym, co dzieje się na monitorach wszystkich komputerów w pracowni.