Escape Room

Escape Room

“Escape room” na lekcji? Dlaczego nie! 🙂

Uczniowie klasy IIIa w ramach lekcji powtórzeniowych mieli okazję „zagrać” w klasowym pokoju zagadek.

Uczniowie rozwiązywali zadania, następnie dostawali wskazówki gdzie znajduje się kolejna koperta.

Zaangażowanie uczestników było ogromne! Dzięki takiej zabawie uczniowie mieli okazję do powtórzenia materiału z języka polskiego, matematyki, a także z języka angielskiego. Klasa rozwijała swoje umiejętności współpracy w grupie, a przy okazji kształtowali również takie kompetencje jak analizowanie i wnioskowanie.