Ekspresyjny Przedszkolak

Ekspresyjny Przedszkolak

Jednym z ważniejszych sposobów wspomagających rozwój osobowości twórczej dziecka są działania plastyczne🎨. Ekspresja plastyczna oprócz założeń rozwijających talenty dzieci jest przede wszystkim niesamowitą zabawą. Dlatego też w drugim tygodniu ferii – w grupie Biedronek realizowany był projekt edukacyjny „Ekspresyjny przedszkolak”👩‍🎨. Głównym założeniem projektu było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci w zakresie możliwości twórczych, wyrażanie emocji w formie ekspresji plastycznej oraz wspieranie twórczej postawy dziecka.

Prace plastyczne naszych przedszkolaków inspirowane były opowiadaniami, wierszami oraz muzyką poważną. Przy utworach F. Chopina, A. Vivaldiego i L. Beethovena Biedronki miały możliwość swobodnego tworzenia, obcowania ze sztuką. Każde spotkanie dostarczało wielu wzruszeń, bawiło oraz niwelowało zbędne napięcia. Zastosowane działania pomogły dzieciom w rozpoznawaniu emocji, uwalnianiu i odreagowaniu ich.

Zajęcia zmniejszały poziom napięcia emocjonalnego, wzmocniły poczucie bezpieczeństwa, pomogły uaktywnić komunikację niewerbalną. Podejmowane czynności również pobudzały dzieci sensorycznie poprzez wykorzystanie różnych materiałów, narzędzi🖌🖼.