Eko-Takusie w podróży po Europie

Eko-Takusie w podróży po Europie

Podczas ferii zimowych w grupie 🐞 Biedronek i 🐝 Pszczółek jest realizowany projekt edukacyjny „Eko-Takusie w podróży po Europie” 🌍. Głównym celem projektu jest rozwijanie uzdolnień i wyobraźni dziecka oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne 🎨.

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju każdego dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni również funkcję poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. W procesie tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, a w swojej twórczości ujmuje własne myśli i uczucia.

Przedszkolaki podczas projektu poznają kilka zabytków znajdujących się w Europie i za pomocą różnorodnych materiałów i technik będą odwzorowywać dzieła, które są nieodzowną częścią naszej historii. Dzieci również zagłębią się w historię co da im wszechstronnym rozwój poznawczy. Ewaluacją projektu, będzie stworzenie przez Takusiów gry planszowej pt. „Europejska Przygoda”. Dzięki tworzeniu dzieł wzrośnie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności w procesie tworzenia.

Dzięki temu projektowi chcemy stworzyć naszym wychowankom atrakcyjne warunki do dobrej zabawy, dzięki której radośnie i twórczo spędzą zimowe ferie w przedszkolu.

Autorki projektu: Sabina Bąk, Ksenia Kowalczykowska, Joanna Półrola.