„Drzewo do samego nieba”

„Drzewo do samego nieba”

Omówienie lektury nie musi być nudne! Korelacja w nauczaniu, jest to łączenie ze sobą treści należących do różnych przedmiotów nauczania. Takie podejście pozwala na wymianę wiedzy z jednego przedmiotu nauczania do innych, rozbudza i rozwija myślenie naukowe oraz pozwala zrozumieć, na czym polega wielorakie, teoretyczne i praktyczne stosowanie wiedzy.

Wzajemne przenikanie się wielu dyscyplin naukowych jest czymś oczywistym w otaczającej nas rzeczywistości. Człowiek jednocześnie wykorzystuje różne możliwości percepcji i postrzega rzeczywistość jako pewną całość, a nie jako sumę jej składowych. Podejście holistyczne pozwala na stworzenie spójnego obrazu poznawanego świata w umyśle ucznia.