Drużyna Kangura

Drużyna Kangura

W naszym przedszkolu dzieci uczęszczają na zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu rozrywki ruchowej przedszkoliada.pl.

Dedykowany dla przedszkolaków program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia pomagają najmłodszym rozwijać koordynację ruchową i poprawiać kondycję fizyczną.