Dominika Kałamarz-Skoberla

Dominika Kałamarz-Skoberla

email: dominika.kalamarz-skoberla@tak.opole.pl

#nauczyciel

#język hiszpański

#trener Odysei Umysłu

#trener kompetencji społecznych

← Powrót