Dobry Mieszkaniec Ziemi

Dobry Mieszkaniec Ziemi

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób należy dbać o naszą planetę. Poznaliśmy znaczenie słowa ekologia i ekologiczny. Utrwaliliśmy informacje o sposobach segregowania śmieci w domu. Rozmawialiśmy również o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii.

Stworzyliśmy kodeks Dobrego Mieszkańca Ziemi. Nauczyliśmy się rozpoznawać i kreślić literę Z oraz pisać ją samodzielnie w powiększonej liniaturze. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, często podejmowanych również z ich inicjatywy.

Dzieci wykonywały też różne zadania, takie jak sudoku, uzupełnianie sekwencji czy dopasowanie mini zajączka do danej emocji. Praca odbywała się na pojedynczych stanowiskach, dzieci pracowały w swoim indywidualnym tempie i czekały na swoją kolej.