Debata w języku angielskim

Debata w języku angielskim

Kolejna odsłona ciekawego zastosowania metody CLIL na naszych lekcjach. Tym razem uczniowie z klasy szóstej przeprowadzili debatę o słuszności zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Wszystko w języku angielskim.

Przed zajęciami uczniom zostały przydzielone role. Na przykład Paweł Szokalski został prezydentem Harrym Trumanem i musiał tłumaczyć się za śmierć tysięcy Japończyków. Resztę klasy podzieliliśmy na tych, którzy argumentowali za i przeciw. Wytypowaliśmy też naocznych świadków i dziennikarzy.

Długo nie trzeba było czekać, by wytworzyła się zażarta dyskusja. Choć podział był sztuczny i nie odzwierciedlał rzeczywistych poglądów uczestników dyskusji, nikt nie chciał odstąpić od swoich racji.

Debata była moderowana przez nauczycielki języka angielskiego i historii zgodnie z zasadami metody CLIL, czyli zintegrowanego nauczania dwujęzycznego.