Czy zastępstwa muszą być nudne? Nie u Nas!

Czy zastępstwa muszą być nudne? Nie u Nas!

W Szkole TAK nie ma nudy nawet na zastępstwach. 😉 Uczniowie z klasy 2a w ramach zastępstwa mieli zajęcia z podstaw pracy z mapą i globusem!

Na modelach ziemi rysowali równik, południki i dzielili kulę ziemską na półkule. W ramach zabawy uczniowie losowali flagi spośród wszystkich państw świata, wyszukiwali ten kraj na globusie i kolorowali go. 🙂