Czas karnawału

Czas karnawału

W karnawale odbyły się u nas dwie zabawy . Jedna – dla klas V-VIII i druga – dla klas I – IV.

Wydarzenie dla młodszych uczniów poprowadził niesamowity przybysz ze wschodu. Ucząc się odpowiedzialności za podejmowane działania oraz organizacji wydarzeń dla innych, zabawę dla starszych zorganizował Samorząd Szkolny.