Ćwiczymy umiejętność odczytywania map! :)

Ćwiczymy umiejętność odczytywania map! :)

Obecnie używanie map w telefonie stało się powszechne, a mapy papierowe poszły w odstawkę… Jednakże umiejętność odczytywania map ma ogromny wpływ na rozwój małego człowieka! 🙂

Należą do nich m. in. umiejętności odnajdywania się w przestrzeni, odczytywanie i znajomość znaków oraz obiektów turystycznych, sprawna znajomość kierunków czy odnajdywanie siebie na mapie względem otaczających nas obiektów, co wpływa na analizę i współpracę obu półkul mózgowych.

Nasi trzecioklasiści korzystając z turystycznej mapy Opola, sami opracowali plan dojścia do Zamku Górnego oraz współpracując, wspólnie prowadzili nauczycieli do wyznaczonego sobie wcześniej celu. 🙂