CLIL – wprowadzenie do dwujęzycznej edukacji

CLIL – wprowadzenie do dwujęzycznej edukacji

Jak twierdzi większość specjalistów od edukacji, w nie tak odległej przyszłości normą w polskich szkołach będzie nauczanie dwujęzyczne. Oznacza to, że uczniowie będą powiększać swoją wiedzę w ramach większości przedmiotów szkolnych zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Jednym z elementów takiej edukacji jest CLIL – Content and Language Integrated Learning czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowe, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w tym roku szkolnym na wszystkich poziomach naszej edukacji szkolnej. Pierwszy rok CLIL-a w traktujemy pilotażowo, ale w kolejnych latach planujemy zwiększać liczbę godzin objętą tym programem.

CLIL to metoda, która polega na integrowaniu treści poszczególnych przedmiotów z językiem obcym. Głównym założeniem tego podejścia jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go. Wśród wybranych lekcji mogą się znaleźć: historia, matematyka, geografia, przyroda czy biologia lub WF. W tym podejściu wybrane treści zostają przedstawione na lekcjach w języku obcym – np. w języku angielskim, dzięki czemu dzieci traktują język obcy, jako naturalne narzędzie uczenia się i komunikacji.