CLIL: gra terenowa i zajęcia na lodowisku

CLIL: gra terenowa i zajęcia na lodowisku

Zapewne większość z nas pamięta ze swojego dzieciństwa, jak emocjonująca potrafi być gra w podchody. Zupełnie podobnie na większość z nas działa wizyta na lodowisku. A gdyby wykorzystać te emocje i niesamowite zaangażowanie dzieci do zdobywania wiedzy? Tak zrodziły się pomysły na kolejne lekcje w ramach CLIL.

CLIL, czyli zintegrowane nauczanie języka, to nie tylko zajęcia nielingwistyczne w języku angielskim. W metodzie tej chodzi o tzw. zanurzenie w języku obcym (immersję). Współcześnie uznaje się, że to najskuteczniejsza metoda nauki języka obcego. Polega nie tyle na uczeniu się samego języka, co na nauce interesujących nas treści w języku obcym. Jeśli dodać do tego wywołujące w uczniach silne emocje metody aktywne (patrz: metoda Colina Rose’a), zanurzenie będzie pełniejsze, a nauka efektywniejsza.

Nasi uczniowie wzięli udział w terenowej grze matematycznej w języku angielskim. Ich zadaniem było odnalezienie wskazówek niezbędnych do rozwiązania postawionych przed nimi zadań. Kolejne zajęcia w ramach CLIL odbyły się na lodowisku, gdzie uczniowie poznali słownictwo związane łyżwiarstwem, a w ramach kilku aktywnych ćwiczeń mieli okazję je utrwalić.