Aktualności

Aktualności

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podobnie, jak w zeszłym roku, w naszym przedszkolu systematycznie odbywają się zajęcia ruchowe 🏃 metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Pracujemy w ten sposób m. in. nad kształceniem przez dzieci świadomości własnego ciała 🧘 i przestrzeni oraz wzmacnianiem poczucia własnej wartości 💪.