Capoeira

Capoeira

Cena: wliczone w koszt czesnego

Capoeira to brazylijska sztuka walki, łącząca elementy akrobatyki, tańca i walki. Wyróżnia się dynamizmem i taneczną płynnością, a wszystko to odbywa się w rytm muzyki, którą tworzą sami ćwiczący. Mówi się, że jest ona najpiękniejszą ze sztuk walk, najgroźniejszym z tańców. A przy tym wspiera rozwój psychoruchowy naszych dzieci.

Cele realizowane podczas zajęć

 • stymulacja rozwoju fizycznego i rekreacji ruchowej
 • rozwijanie umiejętności spostrzegania oraz rozwoju psychomotorycznego
 • wspieranie możliwości indywidualnej ekspresji poprzez ruch twórczy
 • tworzenie nawyków prowadzenia zdrowego trybu życia
 • zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, wspieranie socjalizacji
 • rozwój zamiłowania do muzyki i kreatywności poprzez granie na instrumentach i śpiew
 • propagowanie i rozpowszechnianie udziału w zajęciach zarówno mężczyzn i kobiet bez względu na wiek

Dzieci uczestniczące w zajęciach rozwijają następujące elementy

 • koordynację ruchową
 • kondycję fizyczną, siłę i wytrzymałość
 • elastyczność ciała
 • charakter
 • samodyscyplinę
 • poczucie własnej wartości jako osoby i jako członka grupy
 • umiejętność nawiązania współpracy

Capoeira jest również wykorzystywana na całym świecie jako terapia dla osób niepełnosprawnych, w tym również osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Korzyści dla dzieci z ASD płynące z fizycznego aspektu capoeiry, można zaobserwować w następujących obszarach

 • zwinność,
 • elastyczność,
 • świadomość ciała,
 • refleks,
 • równowaga,
 • koordynacja,
 • wyczucie rytmu,
 • samokontrola,
 • interakcje i współpraca,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • dyscyplina,
 • kontrola emocji.

Muzyka i gra na instrumentach

Kolejnym atrakcyjnym aspektem capoeira jest muzyka. Wiele dzieci z ASD ma nadwrażliwość słuchową, a radość, jaką daje eksploracja rytmu, obsługa i granie na instrumentach, pozwala na przyjemny proces adaptacji. Wspólny śpiew i granie daje również możliwość integracji z grupą oraz pomaga w pokonywaniu nieśmiałości.

Sylwetka mistrza (nadzorującego grupę, prowadzącego zajęcia raz w miesiącu)

Contramestre Caju – Claudemir Da Cruz jest nauczycielem capoeira od 1996 roku, rozpoczynając w Brazylii, zahaczając o Portugalię, następnie przez dłuższy czas zamieszkując Hiszpanię, ostatecznie w 2014 roku osiadając na dobre w Polsce. Brał udział w różnych projektach dla dzieci ze środowisk patologicznych, współpracował ze stowarzyszeniami dla osób niepełnosprawnych i ośrodkami terapii leczenia odwykowego, szkołami i klubami sportowymi. Jest założycielem projektu socjalnego „Menino e bom” (pt-br. chłopak jest dobry), który niesie pomoc dzieciom w Ugandzie. Jest organizatorem wielu międzynarodowych spotkań oraz zawodów.