Budowa konstrukcji w klasie 5a

Budowa konstrukcji w klasie 5a

Na jednej z lekcji uczniowie klasy 5a bawili się w konstruktorów. Zadaniem poszczególnych grup było zbudowanie jak najwyższej konstrukcji przestrzennej. Uczniowie mieli do dyspozycji: makaron, taśmę malarską, gumę odzieżową oraz nożyczki. Zbudowana konstrukcja miała dodatkowo utrzymać ciężar małego tablicowego magnesu.

Uczniowie podczas wykonywania budowli nie tylko bawili się i rozwijali kreatywne myślenie, ale także mobilizowali się do podejmowania współpracy z pozostałymi członkami grupy. Zdecydowanie nie brakowało emocji.