BohaterON – Ogólnopolska Kampania Społeczna

BohaterON – Ogólnopolska Kampania Społeczna

BohaterON to ogólnopolska kampania społeczna mająca na celu upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego. Akcja promuje ponadto wiedzę historyczną wśród uczniów na różnych etapach edukacji. W tym roku, już po raz kolejny, kampanię tę realizowaliśmy także w naszej szkole.

W ramach podjętych inicjatyw w kilku starszych klasach odbyły się lekcje historii lub języka polskiego poświęcone zagadnieniom związanym z powstaniem warszawskim. Uczniowie podczas zajęć zapoznawali się z licznymi materiałami źródłowymi, oglądali filmy historyczne i słuchowiska, poznawali życiorysy konkretnych powstańców, a także pracowali w grupach, tworząc plakaty tematyczne. Chętni uczniowie mogli także napisać list do wybranego powstańca.