Black and white

Black and white

Czarno-białe laboratorium chemiczne zrobiło transport cieczy pomiędzy naczyniami oraz kleksografią. Zajęcia uruchomiły naszą wyobraźnię i powstały czarne kleksy na białej kartce…