Bezpieczny Przedszkolak

Bezpieczny Przedszkolak

Pszczółki przez ostatni tydzień uczyły się rozróżniania sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych na drodze. Kształtowaliśmy u najmłodszych umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań oraz rozpowszechnialiśmy pomysły na bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania. Przedszkolaki opanowały zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, doskonaliły świadomość i dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych, rozróżniały kolory świateł na sygnalizatorze oraz doskonaliły przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Pszczółki rozwijały umiejętności efektywnego współdziałania w grupie tworząc wspaniałą matę drogową.