Barbara Jaroszewicz

Barbara Jaroszewicz

email: barbara.jaroszewicz@tak.opole.pl

#nauczyciel wychowawca

#język angielski

#trener kompetencji społecznych

← Powrót