Akcja „Żonkile”

Akcja „Żonkile”

Zeszły tydzień dla naszych uczniów i uczennic zaczął się wyjątkowo. Nasza szkoła włączyła się w Akcję “Żonkile” upamiętniającą 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim.

Młodsze dzieci wysłuchały opowiadania Zofii Staneckiej pt. “Pamięć drobinek”, które pozwoliło poruszyć z dziećmi temat empatii, sprawiedliwości i straty. Klasy 4-6 zapoznawały się z animacją pt. “Będę pisać” autorstwa Hi-Story, a następnie podejmowały temat wzajemnej pomocy i wsparcia, jakie daje budowanie więzi, dobre relacje międzyludzkie czy przyjaźń. Z kolei uczennice i uczniowie starszych klas oglądali film w reżyserii Łukasza Kamińskiego pt. „Muranów – Dzielnica Północna”. Materiał w stylistyce youtuberskiej opowiada historię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i jej mieszkańców.

Akcję “Żonkile” organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które kontynuuje tradycję zapoczątkowaną przez Marka Edelmana. W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim składał on bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego w Warszawie.

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r. i zakończyło się w pierwszej połowie maja. Wydarzenie, które upamiętnia bohaterki i bohaterów powstania, jest nam szczególnie bliskie, ze względu na pomoc naszej patronki, Ireny Sendlerowej, wielu Żydom i Żydówkom będącym w getcie warszawskim.