Akcja #SzkołaPamięta!

Akcja #SzkołaPamięta!

„Lecz oni ciągle przecież żywi,

Nadal trwale są wśród nas,

Ich dusze przy nas pozostały,

Tylko ich ciała zabrał czas.”

#SzkołaPamięta!