Akcja integracja w klasach siódmych!

Akcja integracja w klasach siódmych!

Integracja jest bardzo ważnym elementem budowania zespołu klasowego, a w kontekście zdalnej edukacji- odbudowywania. 🙂

Sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana klasa to solidny fundament do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. Klasa zżyta ze sobą chętnie podejmuje się realizacji nowych, coraz trudniejszych zadań. 🙂