A New Way of teaching

A New Way of teaching

„A New Way of teaching: concepts for English classes in primary schools grade 0-3” to projekt, którego celem jest poprawa jakości edukacji poprzez wzmocnienie kompetencji kadr edukacji wczesnoszkolnej oraz opracowanie metod pracy, sprzyjających efektywnej nauce języka angielskiego w klasach 0-3.

Partnerami projektu są Asker International School z Norwegii i cztery szkoły podstawowe z Polski: Akademia Dobrej Edukacji z Jabłonnej, ZSP TAK im. Ireny Sendlerowej z Opola, Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Conrada z Warszawy, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Żuromina) oraz firma działająca na rzecz poprawy jakości edukacji Up!homo.

W ramach projektu planujemy stworzyć przewodniki metodyczne i Bank Pomysłów dla anglistów prowadzących zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie projektu https://anewwayproject.weebly.com/

www.anewwayproject.weebly.com Projekt korzysta z grantu w wysokości 203 017 EURO otrzymanego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach dotacji EOG (www.eeagrants.org). Projekt ma na celu podnoszenie jakości edukacji poprzez wzmocnienie kompetencji kadry i wydziału edukacji wczesnego dzieciństwa.