A jaki jest symbol twojej rodziny?

A jaki jest symbol twojej rodziny?

Każda nasza rodzina jest wyjątkowa i dla nas ważna. Unikatowe symbole swoich rodzin stworzyli nasi uczniowie szóstej klasy w ramach obchodów Dnia Rodziny. Efekty ich pomysłowości możecie podziwiać w dzisiejszej galerii. 🙂

15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodziny przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku. Święto ma podkreślać wartość rodziny oraz uświadamiać, że bliskie, serdeczne relacje w rodzinie i z krewnymi oraz wzajemne wsparcie stanowią fundament do prawidłowego funkcjonowania każdego z nas, są źródłem szczęścia, rozwoju i dobrostanu.

Co roku Dzień obchodzony jest pod innym hasłem. W ostatnich miesiącach dla wielu ludzi i wielu rodzin świat zmienił się niemal z dnia na dzień. Ten trudny czas wojny u naszego sąsiada pokazuje, jak ważne są relacje międzyludzkie. W tym roku fundacja Humanitas ogłosiła coroczną akcję “Dwie godziny dla Rodziny” i rozszerzyła ją o hasło “i dla Człowieka”.

Idea akcji, do której serdecznie zachęcamy brzmi: “Wszyscy ludzie na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z najbliższymi. Potrzebujemy miłości, bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, a także słów i czynów, skierowanych do nas, które te wartości wyrażają. W życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie robimy i kim w tym czasie jesteśmy.

Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnych światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin. Dwie Godziny dla Rodziny, Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA to Globalny Ruch Społeczny na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie „obok siebie”.