„Balladyna” – język polski w klasach siódmych

„Balladyna” – język polski w klasach siódmych

Jak zapamiętać bohatera literackiego i nie pomylić go w przyszłości z innym? Jak zebrać informacje o postaci, unikając notowania wielu zdań w zeszycie?

Nauka zdalna, choć w wielu kwestiach nie dorównuje nauce w szkole, pozwala wykorzystać różne strony internetowe i aplikacje w szeroko pojętej edukacji.

Podczas jednej z lekcji języka polskiego uczniowie klas siódmych tworzyli galerię bohaterów dramatu Słowackiego pt. “Balladyna”. W tym celu młodzież korzystała z generatora gier planszowych i kart dostępnego w Internecie. Efekty prac uczniów można zobaczyć poniżej.