231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Była wiosna, wiosna wkoło, nadszedł cudny maj,

Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj!

Hej, pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj”!

Naród zgodny, silny, cały, chciał podźwignąć kraj!

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan,

Wolni wszyscy – wszyscy społem, kmieć, mieszczanin, pan…”

Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn.

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win!

W górę serca! – wstały świty, w Polsce cudny maj!

Blask ozłocił już gór szczyty, wolny polski kraj!

Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę, moc!

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc!

Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj.

Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj!

„Trzeci Maj” – R. Suchodolski