Projekt „Nutą malowane”

Projekt „Nutą malowane”

Projekt autorski ,,Nutą malowane” miał na celu kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej oraz wyobraźni muzycznej poprzez improwizację ruchową i plastyczną, a w szczególności rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej, odkrywanie własnych możliwości w kontakcie z muzyką oraz poznawanie utworów muzyki poważnej.

Zajęcia o charakterze muzyczno – plastycznych, dały dzieciom możliwość odreagowania napięć psychiczno-fizycznych, jak również odprężających. Uwrażliwiały na różnorodne dźwięki i zachęcały do ruchowej interpretacji muzyki poprzez poznane techniki plastyczne. Podczas zajęć dzieci określały nastrój i emocje towarzyszące wysłuchanemu utworowi muzycznemu, rozpoznawały dźwięki instrumentów muzycznych.

Do zajęć wykorzystano takie utwory jak: nagrania z muzyką F. Chopina Walc Des – dur, J. Straussa Marsz Radetzkiego, A. L. Vivaldiego Cztery pory roku – Jesień , F. Chopina Preludium Des –dur, Minute waltz; L. van Beethovena Marsz turecki, F. Rybickiego Walc.