Zajęcia gimnastyczne

Zajęcia gimnastyczne

Prowadząca: Joanna Kluba

Cena: wliczone w koszt czesnego

Plan zajęć dodatkowych »

Zajęcia ruchowe w przedszkolu mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości naszych dzieci.

Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego wychowanie fizyczne, zwane zdrowotnym, ma tak duże znaczenie. Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów:

  • szarfy w czterech kolorach / niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym;
  • woreczki z materiału;
  • kolorowe krążki;
  • kolorowe obręcze różnych rozmiarów;
  • skakanki;
  • piłeczki: małe gumowe, plastikowe;
  • duże piłki;
  • gazety;

Poziom ćwiczeń i metody dostosowywane są do indywidualnych możliwości dzieci.

Jedną z metod wykorzystywaną w naszym przedszkolu jest metoda gimnastyki twórczej R. Labana inaczej zwana improwizacją ruchową. W metodzie tej dużą wagę przywiązuje się do ruchu podejmowanego zgodnie z własnym pomysłem, fantazją i możliwościami. Nauczyciele podczas prowadzenia zajęć łączą słowa, rytm i muzykę . Nawiązują do znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach dzieciom towarzyszy swoboda, humor i śmiech. Ćwiczenia gimnastyczne są tutaj zadaniami otwartymi. Dają dziecku możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyrażania swojej indywidualnej osobowości.

Dzieci poznają nowe sposoby wyrażania siebie i swoich odczuć poprzez ruch własnego ciała zgodnie z rytmem muzyki lub własnej wyobraźni. Na zajęciach występuje tak pożądana integracja grupy, dzięki kontaktom między wszystkimi jej członkami, także między dziećmi bardziej lub mniej sprawnymi ruchowo. Dzieci uczą się przestrzegać norm i zasad współżycia grupowego. Poznają też różne gatunki muzyki, wyrabiają sobie nawyk wsłuchiwania się w jej przesłanie, dostosowując się do poleceń osoby prowadzącej niezależnie od tego, czy jest to nauczyciel, czy kolega z grupy. Kształtuje to umiejętność reakcji na znaki umowne, symbole, rozwija poczucie rytmu, umiejętność swobodnego i spontanicznego wyrażania muzyki ruchem całego ciała, co w rezultacie usprawnia motorykę.

Zabawy tego typu dają wiele radości i okazji do spontanicznej aktywności, rozładowania nadmiaru energii, a także prowadzą do wyciszenia nagromadzonej energii.