Wierszomania

Wierszomania

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: szkolny

Projekt „Wierszomania” miał na celu popularyzację współczesnej poezji wśród mieszkańców Opola. Dzięki warsztatom literackim i graficznym powstały prezentacje multimedialne, łączące obraz (przygotowany w technice animacji poklatkowej) i tekst literacki. Młodzież biorąca udział w realizacji projektu przedstawiła w prezentacjach własne impresje plastyczne, związane z interpretacją wybranych wierszy i inspirowane ich treścią.

Etiudy filmowe z prezentacjami poezji zostały przekazane do wykorzystania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, oraz zaprezentowane podczas wieczornych projekcji ulicznych podczas Nocy Kultury. Głównym celem projektu było uczynienie poezji współczesnej atrakcyjną, zachęcenie do sięgania po teksty współczesnych autorów, popularyzacja wierszy polskich poetów. Projekt pozwolił na świeże, osobiste potraktowanie przez młodych ludzi tekstów poetyckich – odkrycie, że wciąż mogą być źródłem inspiracji.

„Wierszomania” była zrealizowana w 2012 roku, projekt dofinansował Urząd Miasta Opole.