ULEPmy LEPszy świat

ULEPmy LEPszy świat

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: regionalny

Partner: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Projekt był poświęcony problemowi pracujących dzieci w krajach rozwijających się. Główną ideą było rozbudzanie w młodych ludziach pasji do samodzielnych poszukiwań w tym obszarze i chęci pomocy potrzebującym.

Odbyły się warsztaty edukacji globalnej: „Niewolnicza praca dzieci. O łamaniu praw dziecka w krajach globalnego południa”, zajęcia dziennikarskie: „Jak napisać scenariusz filmowy do filmu w konwencji animacji plastycznej?” oraz warsztaty animacji plastelinowej, podczas których gimnazjaliści stworzyli film opowiadający trzy autentyczne historie wykorzystywanych dzieci.

Efektem swojej pracy uczniowie podzielili się z dziećmi z 10 wybranych szkół podstawowych województwa opolskiego. Tym razem to oni samodzielnie poprowadzili warsztaty dla dzieci.

Projekt był zrealizowany przez Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia i Zespół Szkół TAK w 2009 roku. Jego odbiorcami byli uczniowie Zespołu Szkół TAK i uczniowie 10 szkół podstawowych z całej Opolszczyzny.

Projekt był współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warsztaty animacji poklatkowej
Życzenia