TAK Pomagam

TAK Pomagam

TAK Pomagam

Fundusz TAK POMAGAM ma służyć udzielaniu pomocy finansowej dzieciom i młodzieży do 19 roku życia. Może być przyznawany dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji losowej – z powodu choroby, biedy, niepełnosprawności czy innych okoliczności, które sprawiają, że bez zewnętrznej pomocy ich sytuacja nie może się poprawić.

Fundusz TAK POMGAM jest wyrazem naszej solidarności z tymi, którym wiedzie się gorzej niż nam. Wolontariusze TAK POMAGAM przez cały rok zbierają pieniądze dla dzieci, które zdecydowali się wspierać. Decyzja o tym, komu będzie udzielona pomoc, jest co roku podejmowana wspólnie przez wszystkich wolontariuszy, których rekrutujemy spośród uczniów Zespołu Szkół TAK w Opolu.

W czerwcu 2010 roku 2800 zł przekazaliśmy na leczenie chorego na białaczkę spastyczną Patryka.

Dwa następne lata zajmowaliśmy się chorą Milenką, która cierpi na wiele chorób i jest stale rehabilitowana- z powodu niedotlenienia podczas porodu choruje na padaczkę typu West’a. Musi przechodzić ciężką rehabilitację, bo Jej sprawność ruchowa jest bardzo ograniczona. Przekazaliśmy jej rodzicom w czerwcu 2011 roku 1685 zł a w czerwcu 2012 roku 1500 zł.

W 2013 roku pieniądze były zbierane na leczenie dwójki dzieci. Nadal Milenki – otrzymała 700 zł. I dla Wiktora który urodził się z licznymi dysfunkcjami układu pokarmowego oraz moczowego. W swoim krótkim życiu przeszedł już 6 zabiegów operacyjnych mających na celu poprawę i rekonstrukcję niektórych jego funkcji życiowych. Wiktor nie ma też lewej nóżki, a proteza jest bardzo droga i często trzeba ja zmieniać, bo chłopiec rośnie. Na leczenie Wiktora Fundusz TAK POMAGAM przekazał 1000 zł.

W 2014 roku poza akcjami organizowanymi przez wolontariuszy rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną, nadal dla Wiktora i Milenki. Tym razem udało się nam zgromadzić na leczenie dzieci 3000 zł, po 1500 dla każdego.

Kontakt z TAK POMAGAM: towarzystwo@tak.opole.pl